Montaż elewacji zewnętrznej, zaawansowane prace tynkarskie i instalacyjne. To tylko niektóre ze zmian jakie w minionym miesiącu zaszły na terenie inwestycji. Do ukończenia budowy pozostały już tylko 8 miesięcy.

W budynku 1 trwają prace tynkarskie na poziomach 1 i +2, do piętra 5 zostały wykonane wszystkie roboty związanie z rozprowadzeniem instalacji sanitarnych i elektrycznych.
Wykonano żwirowanie dachu,  rozpoczęto prace posadzkarskie na balkonach.

Na obiekcie 1A i 1C trwają prace izolacyjne dachu, kolejno na parterze i pierwszej kondygnacji w budynku 1A, jak również drugim piętrze budynku 1C wykonano tynki. W częściach podtynkowych zakończono montaż instalacji elektrycznej i sanitarnej.
Na zewnątrz zamontowano rusztowanie a w obiekcie 1C rozpoczęto wykonywanie elewacji.

W budynku 1B do piętra +3 zakończono wykonywanie prac tynkarskich.
Do poziomu +5 zakończono rozprowadzanie instalacji elektrycznych i sanitarnych, równocześnie wykonano próbę szczelności dachu.

Zmienił się także obraz placu budowy a to za sprawą demontażu dźwigów nr 1 i 3 oraz wykonanych murów oporowych.

Również sprzedaż mieszkań wkracza w decydującą fazę już tylko 38 lokali z 150 pozostało w ofercie. To ostatnia szansa aby zamieszkać na w zielonym otoczeniu osiedla Witosa.