Beztroski czas odpoczynku pozostaje już wspomnieniem. Na terenie budowy w tym czasie poczyniliśmy znaczne postępy. Na budynku 1 zawisła już wiecha, trwają prace murarskie na poszczególnych piętrach a z placu budowy zniknął jeden z dźwigów.

W budynku 1 zakończono roboty murarskie oraz rozpoczęto wykonywanie tynków na poziomie 0
Ukończono realizację pionów wentylacyjnych i sanitarnych, do poziomu +4 rozprowadzono instalacje elektryczne. W minionych dniach zainicjowano również prace związanie z wykonaniem pokrycia dachu i wykonania elewacji zewnętrznej.

Bardowskiego 1A i 1C ukończono prace żelbetowe, wykonano piony instalacji sanitarnej i wentylacji. Rozpoczęto prace dachowe. Obecnie trwają roboty murarskie na piętrze +5.

W budynku 1B również zakończono roboty żelbetowe, wykonano piony wentylacyjne i instalacji sanitarnej. Równolegle rozpoczęto murowanie ścian na kondygnacjach +6 i +7.

Podobnie jak nasze budynki plac budowy również przechodzi metamorfozę. Zakończono już prace żelbetowe w garażach podziemnych oraz zdemontowano dźwig nr 2.